အလြယ္တကူ ဆင္းကဒ္အားလံုးကို မွန္ပံုတင္နိုင္တ့ဲ Myanmar Sim Card Register 1.0 Apk


အလြယ္တကူ MPT, Ooredoo , Telenor, MecTel ဆင္းကဒ္ မ်ားကို Registar ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့ App ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ပံုမတင္ရေသးသူေတြအေနနဲ႕ အျမန္ဆံုး မွတ္ပံုတင္ထားၾကဖို႕ ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါတယ္။
ဆင္းကဒ္ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုခ်င္းဆီအလိုက္ Sim Card မွတ္ပံုတင္ျခင္း , မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးနိုင္ျခင္း , ဖုန္း Operator မ်ားထံ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္ျခင္းတို့ကို ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။

ဒါက ေဒါင္းယူရန္ Play Store လင့္ပါ

ဒါကေတာ့ ေဒါင္းယူရန္ Mediafire လင့္ပါ