ဒုတိယ News Feed တစ္ခုကို Facebook စမ္းသပ္ေနFacebook ဟာ Android app beta version မွာ ဒုတိယ News Feed တစ္ခုကို စမ္းသပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သံုးစြဲသူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ အလားတူ feature ကို iOS မွာ ဇန္နဝါရီလအေစာပိုင္းကတည္းက စမ္းသပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးထြက္ရိွထားတဲ့ beta update မွာ လက္ရိွ News Feed ကို Home tab အေနနဲ႔ ဆက္လက္ထားရိွၿပီး Home tab သစ္မွာေတာ့ Like နဲ႔ Follow လုပ္ထားျခင္းမရိွတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြက သံုးစြဲသူရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုနဲ႔ သတင္းေဆာင္းပါးေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပး ေထားပါတယ္။ အဲ့ဒီ tab ဟာ Instagram ရဲ႕ Search and Explore tab နဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ဥပမာအေနနဲ႔ သံုးစြဲသူ Like လုပ္ထားတဲ့ သတင္းဆိုက္တစ္ခုက အေၾကာင္းအရာ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ဗီဒီယို၊ ကိုယ့္ကြန္ရက္ထဲက နာမည္ေက်ာ္သတင္းေဆာင္းပါး၊ meme စတာေတြနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲ့ဒီ feed ရဲ႕ ဗီဒီယိုေတြရဲ႕အေပၚမွာ ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈထားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းအေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
Ref: Mashable
Credit: internetjournal.media