ဖုန္းေတြသံုးရတာေလးလာရင္ ဖုန္းသန္ ့ရွင္းေရး ႏွင့္ ဖုန္းမာမိုရီေတြကို စစ္ထုတ္နိုင္တ့ဲ QuickCleaner 1.0 APK


Android ဖုန္းေတြ မာမိုရီခဏခဏျပည့္ေနလို ့စိတ္ညစ္စရာျဖစ္ေနသူမ်ားတြက္ အခု အျမဲေဆာင္ထားလိုက္ပါ။
ဖုန္းေတြမွာ Software မ်ားအသံုးျခင္း ဂိမ္းထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ သီခ်င္းသြင္းျခင္း SMS ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား အစရွိေသာ Data မ်ားကိုအသံုးျပဳရာတြင္ မိမိ ဖုန္းရဲ႕ Device Storage အားေနာက္ကြယ္ကေန Run ေနတာေတြ ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ App အနည္းငယ္ ထည့္သြင္းျပီးတာနဲ မာမိုရီ ျပည့္္ျပီး ေနာက္ထပ္ install လုပ္မရေတာ့တာေတြတြက္ ျပည့္နက္ေနတ့ဲ ဖုန္းရဲ႕မာမိုရီ ေတြကို စစ္ထုတ္ေပးနိုင္တ့ဲ App တစ္ခုျဖစ္တ့ဲအျပင္ ဖုန္းေပါ့ပါးေစရန္လည္း သန္႔ရွင္းကိုပါ ျပဳလုပ္နိုင္မည့္ အသံုးဝင္တ့ဲ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္