ကိုယ္သံုးေနတ့ဲ Wi-Fi Pass ကို ျပန္ၾကည့္နိုင္မည့္ ေဆာ့၀ဲ


မိမိဖုန္းထဲက Wi-fi Password ေတြကို ျပန္ၾကည့္နိုင္ ေဆာ့၀ဲ လန္းလန္းေလးပါ။ File Size 3.4MB ခန္႔ရွိၿပီး Android 4.0+ နဲ႔အထက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္သူမ်ား ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
ဒီေနရာကေန ေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2zWB2IS