ကိုယ္သံုးေနတ့ဲ Wi-Fi ကို အျခားသူေတြ သံုးလို့မရေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ပစ္နိုင္မယ့္နည္း

မိမိ Android ဖုန္းမွာ သံုးေနတ့ဲ Free Wifi ေတြကို အျခားလူေတြမသံုးႏိုင္ေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ေပးမယ့္ ေဆာ့၀ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Wi-Fi က အမ်ားနဲ႔တြဲသံုးရေတာ့ ေႏွးေကြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚဟု ဆိုသူမ်ားအတြက္ပါ … မိမိဖုန္းတစ္ခုထဲက လိုင္းအား အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို့ရပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းေလးကို ဗီဒီယိုေလး ၾကည့္ျပီး လုပ္နိုင္ပါတယ္။
လိုအပ္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲအား ေဒါင္းယူရန္
Download Apk File