ျမန္မာ​ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို Android Device မွ အလြယ္တကူူ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါၿပီ

Myanmar TV Live သည္ ျမန္မာအြန္လိုင္း TV Channel မ်ားကို အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေ၀းေရာက္ ျမန္မာမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာတီဗီလိုင္းေပါင္းစံုကို ဖုန္းထဲကေန အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ၾကည့္ရႈလိုသူမ်ား ေဆာင္ထားနိုင္ပါတယ္။

ေအာက္ကလင့္မ်ား မွာ ေဒါင္းယူပါ