ရုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ေဆာ့ကစားရမယ့္ ဝူခံုး ဂိမ္း


ရုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ေဆာ့ကစားရမွာျဖစ္ၿပီး အခန္းတစ္ခန္းၿပီးဆံုမွသာ ေနွာက္ထပ္အခန္းကို ေဆာ့ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္မလို ေဆာ့ကစားရတဲ့ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဆာ့လို႔ေကာင္းတဲ့ ဂိမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုက္အရြယ္အစား 57.57 MB ခန္႔ရွိၿပီး Android 2.3 နဲ႔အထက္ ေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။