ဖုန္းထဲမွာ ဗီဒီယို အမ်ားၾကီးကို တစ္ျပိဳင္နက္ထဲဖြင့္ၾကည့္ၾကမယ္

ဖုန္းထဲမွာရွိေနတ့ဲ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြကို ၂ခု ၃ခု တစ္ျပိဳင္နက္ထဲၾကည့္ရႈနိုင္မည့္  App ျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီး App ထဲကေန ဗီဒီယို တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီကို နွိပ္ျပီး ဗီဒီယိုအမ်ားအျပားကို တစ္ျပိဳင္နက္ထဲ ၾကည့္ရႈနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ဖ်က္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဖြင့္ထားတ့ဲဗီဒီယိုကို တစ္ခ်က္နွွိပ္ျပီး X သေကၤတ အားနွိပ္ကာဖ်က္နိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ားတြက္ေတာ့အၾကိဳက္ေတြ ့ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ