ခတ္ၾကမ္းၾကမ္း Fighting ဂိမ္း ကစားခ်င္ေတြတြက္ Boxing Champion 5-Street Fight


ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ခတ္ၾကမ္းၾကမ္း အားပါးတရ ေဆာ့ကစားရမယ့္ fighting ဂိမး္ အမ်ုိးအစားျဖစ္ၿပီး တဖက္မွရန္သူေတြကို တေယာက္ထဲအေသအေၾက တိုုက္ခိုက္ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွံုးပါက အစကေနျပန္လည္ ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါဂိမ္းကို Offline ျဖင့္ေဆာ့ကစားလို႔ရပါတယ္။ ဖိုုင္ဆိုက္ ၁၉.၄၃ MB Android 2.3+ နဲ႔အထက္ကစားနိုင္ပါတယ္။ ေဆာ့ကစားခ်င္သူမ်ား ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူပါ။