အရမ္းလန္းတ့ဲ ျမန္မာ FrozenKeyboard ေလး

လက္ရွိ Admin သံုးေနတ့ဲ ကီးဘုတ္လန္းလန္းေလးပါ.. Error ကင္းျပီး လက္ကြက္အစံုပါ၀င္တ့ဲ ကီးဘုတ္ပါ...စာရိုတ္ရတာ အရမ္းသြက္ပါတယ္။
လိုခ်င္ရင္ ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
Download Apk File