အလန္းစား GIF ဗီဒီယို ရိုက္ျပီး Messenger ထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြစီပို႔ႏိုင္​တ့ဲApp


Gif ဗီဒီယို ရုိတ္ၿပီး Messenger ထဲကသူငယ္ခ်င္းေတြဆီ ပို႔နိုင္တဲ့ App ျဖစ္ပါတယ္။ App နာမည္ကေတာ့ Cleo for Messenger လို့ေခၚပါတယ္။ အလန္စားဗီဒီယို အရည္အေသြး (၈) မ်ိဳးပါ၀င္ၿပီး မိမိ နွစ္သက္ရာ ဗီဒီယိုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ ဗီဒီယို မရုိတ္ခင္ ဗီဒီယို ဒါမွမဟုတ္ Gif ဗီဒီယို နွစ္မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ၿပီး အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ Gif ဗီဒီယို ေတြကို Messenger ထဲကသူငယ္ခ်င္းေတြစီ ပို႔ႏိုင္သလို Facebook မွာပါ Post အျဖင့္ တင္နိုင္ပါတယ္ ။ Android 4.3 စအသံုးျပဳနိုင္ၿပီး File size 7.74 MB နွစ္သက္အသံုး ျပဳသူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။