ဖုန္းေလးေနတ့ဲသူေတြတြက္ 1Tap Cleaner (Cache, History) 2.96 APK


ဖုန္းေလးလံေနတာကိုေပါ့ပါးသြားေစမယ့္ ေဆာ့၀ဲေလးပါ။
မိမိဖုန္းဟာ အင္တာနတ္သံုးတာမ်ားတ့ဲအခါ ေလးလံျခင္း Application ေတြရ့ဲ အမိွုက္ေတြနဲ ့ ဖုနး္မယ္မိုရီ ျပည့္ေနရျခင္းေတြေၾကာင့္ ဖုန္းဟာအလြန္ေနွးေကြးျပီး အသံုးျပဳတာစိတ္ညစ္ေနပီဆိုရင္ေတာ့ အခု ေဆာ့၀ဲေလးကို ဖုန္းထဲမွာေဆာင္ထားျပီး သန္ ့ရွင္းေရးျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။
 ဖုန္းကိုေလးလံေစတ့ဲ အမွိုက္ေတြနဲ ့မာမိုရီေတြကိုစစ္ထုတ္ဖို ့ ေဆာ့၀ဲေလးထဲက Clear all ကိုနွိပ္ျပီး ရွင္းလင္းနိုင္သလို တစ္ခုခ်င္းစီကိုလည္း Clear နွိပ္ျပီး ရွင္းလင္းနိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဖုန္းဟာ အျမဲတမ္းေပါ့ပါးျပီး ျမန္ဆန္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ 2MB ပါ။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ