ဖုန္းကို တံခါးေပါက္ နွင့္ ေလာ့ဖြင့္မယ္

ဖုန္းကို တံခါးေပါက္ နွင့္ ေလာ့ဖြင့္မယ္
ဘယ္လိုလန္းေနလည္းဆိုတာကို ပံုထဲမွာ ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။
မိမိဖုန္းကို တံခါးေပါက္ေလးနဲ ့အလန္းဇယား ေလာ့ဖြင့္ခ်င္သူမ်ား ပံုေလးေတြ ၾကည့္ျပီး ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 2 MB ပါ။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ