ျမန္မာဘာသာကို အဂၤလိပ္လိုျပန္ေပးမယ့္ English Burmese Translator 1.4 APK

ျမန္မာဘာသာျဖင့္စာသားမ်ားကိုရိုတ္ထည့္ျပီး အဂၤလိပ္လိုဘာသာျပန္ ၾကည့္နိုင္မည့္ English Burmese Translator ေဆာ့၀ဲေလးပါ။
ယင္ App ကိုအသံုးျပဳရန္ အေပၚအကြက္တြင္ ျမန္မာဘာသာကို ရိုတ္ထည့္ျပီး Burmese - English ကိုႏွိပ္လိုက္ရင္ ေအာက္အကြက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကို ေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္နည္းကို ပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး ေလ့လာပါတယ္။
 ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အျပန္အလွန္ ဘာသာျပန္နိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 3MB ပါ။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ