ဗားရွင္းအသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Facebook ႏွင့္ Messenger


ဗားရွင္းအသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Facebook ႏွင့္ Messenger

Play Store က Update ေပးလာတ့ဲ  Facebook ႏွင့္  
Messenger ကို ဗားရွင္းအသစ္ေတြမွ ႏွစ္သက္သူမ်ား Update ျပဳလုပ္နိုင္ပါျပီ။ 
ဗားရွင္းအသစ္တိုင္းမွာေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တ့ဲ အခ်က္ေလးေတြ ပါ၀င္လာစျမဲပါ။ Play Store မရသူမ်ား တိုက္ရိုတ္ Download Link ေတြ ေပးထားပါတယ္။

Facebook 128.0.0.26.68 APK

Messenger 122.0.0.10.69 APK

ေဖ့ဘုတ္အသံုးျပဳနည္းမ်ား ေလ့ာေျဖနည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာနိုင္ရန္ Myanmar Fb Guide ေဆာ့၀ဲ ဗားရွင္းအသစ္ ေလးကို Update ျပဳလုပ္နိုင္ပါျပီ။