အသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Facebook ႏွင့္ Messenger ဗားရွင္းအသစ္

Facebook သံုးေနသူမ်ား facebook ႏွင့္ messenger ကို ဗားရွင္းအသစ္ျမင့္ျပီး ယခင္ကထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္လာေအာင္ သံုးနိုင္ပါျပီ။
Play Store ကေန တရား၀င္ထြက္ရွိလာတ့ဲ ဗားရွင္းေလးမို ့လိုအပ္သူေတြ ေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္ပါျပီ။

Facebook 125.0.0.23.80 Apk

Messenger 119.0.0.18.91 APK

Facebook အသံုးျပဳနည္းမ်ားကို ေလ့လာနိုင္ရန္ Myanmar Fb Guide ေဆာ့၀ဲေလးကိုေဆာင္ထားလိုက္ပါ။