အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး ဗီဒီယိုခိုးရိုတ္နိုင္မယ့္ Secret Video Recorder 3.3 APK


မိမိဖုန္းေလးနဲ ့မိမိပတ္၀န္းက်င္ကို ဗီြဒီယိုခိုးရိုတ္နိုင္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ထူးျခားခ်က္က ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဗီြဒီယိုခိုးရိုတ္ခ်င္လဲဆိုတာကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီးေအာ္တိုရိုတ္ခိုင္းလို ့ရပါတယ္။
စမ္းသပ္ျပီးပါျပီ အရမ္းအသံုး၀င္ပါတယ္။
ေဆာ့၀ဲထဲ၀င္လိုက္တယ္ ျပီးေတာ့ နာရီသေကၤတကိုနွိပ္လိုက္တယ္။
ျပီးေတာ့ဗီဒီယိုခိုးရိုတ္မည့္ ေန ့နဲ ့အခ်ိန္ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္ ျပီးေတာ့ ဗီဒီယိုခိုးရိုတ္မယ့္ မိနစ္ကိုသတ္မွတ္လိုက္တယ္။ အားလံုးျပီးရင္ Save ကိုနွိပ္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ သတ္မွတ္ထားတ့ဲအခ်ိန္ေရာက္ရင္ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ မိနစ္အတိုင္းအတိအက် ေအာ္တိုဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ေနပါလိမ့္မယ္။
ျပီးရင္ေတာ့ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းကိုရယူနိုင္ပါတယ္။
က့ဲဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ လြယ္လဲလြယ္ကူတယ္။ Screen အလင္းပိတ္သြားတာေတာင္ ဗီဒီယိုကခိုးရိုတ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 5.90mb ပါ။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ