ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ အျပီးဖ်က္သိမ္းနည္း

Facebook အေကာင့္ အျပီးဖ်က္နည္းေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အေကာင့္ဖ်က္မို႔စိတ္ကူရွိသူတိုင္းေလ့လာထားလို႕ရပါတယ္။

 ေဖ့ဘုတ္အသံုးျပဳနည္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာနိုင္ရန္ Myanmar Fb Guide ေဆာ့၀ဲ Update ေလးကိုေဒါင္းထားနိုင္ပါတယ္။
ေဒါင္းယူရန္

Ref: Original Upload