ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ လုပ္ထားတ့ဲ Facebook အေကာင့္ကို Gmail နဲ ့ေျပာင္းနည္း


ဖုန္းနံပါတ္နဲ ့လုပ္ထားတ့ဲ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကို Gmail Acc နဲ ့ေျပာင္းနည္းကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီအတြက္ Facebook မွာ မသံုးရေသးတ့ဲ Gmail Acc တစ္ခုေတာ့ရွိရပါမယ္ အသစ္ဖြင့္ခ်င္လည္းဖြင့္လို့ရပါတယ္။
 ဒါဆို ဖုန္းနံပါတ္နဲ ့လုပ္ထားတ့ဲ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကို Gmail နဲ ့ေျပာင္းရန္  ပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

ေဖ့ဘုတ္ အသံုးျပဳနည္း မ်ိဳးစံုကို ျမန္မာလိုစိတ္ႀကိဳက္ ေလ့လာနိုင္တ့ဲ Myanmar Fb Guide ေဆာ့၀ဲကို ေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ။