ျမန္မာေတြအတြက္ အရမ္းတန္ဖိုးရွိတ့ဲ Myanmar Mobile Guide ေဆာ့၀ဲေလး ျမန္မာမိုဘိုင္းလမ္းညြန္

ျမန္မာေတြအတြက္ အရမ္းတန္ဖိုးရွိတ့ဲ Myanmar Mobile Guide ေဆာ့၀ဲေလး
ျမန္မာမိုဘိုင္းလမ္းညြန္

Myanmar Mobile Guide ေဆာ့၀ဲသည္ ဖုန္းအသံုးျပဳသူတိုင္းအတြက္ ဖုန္းအခက္အခဲမ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
Myanmar Mobile Guide ေဆာ့၀ဲတြင္ Facebook ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား , Viber ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား , Gmail ဆိုင္ရာ နည္းလမ္း , ဖုန္းေဆာ့၀ဲအသံုးျပဳနည္း ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား , နည္းပညာသတင္းမ်ား , ဂိမ္းမ်ားစတာေတြကို တစ္ေနရာထဲကေန ရယူနိုင္ပါသည္။
အစရွိသည္မ်ား အျပင္ တျခား ဗဟုုသုုတ ရေစေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

အာက္ကလင့္မ်ားမွာ ေဒါင္းယူပါ


Play Store မရသူမ်ား ဒီမွာေဒါင္းပါ

ယခုေဆာ့ဝဲကို မည္သူမဆို ျပန္လည္မ်ွေဝနိုင္ပါတယ္။