သံုးစြဲရတာ အလြတ္ျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္လာတ့ဲ ဗားရွင္းအသစ္ Facebook နွင့္ Messenger


တရားဝင္ ထြက္ရွိလာတ့ဲ Facebook 131.0.0.32.69 ႏွင့္ Messenger 125.0.0.22.70 ဗားရွင္းအသစ္ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲနိုင္ပါျပီ
အခုဗားရွင္းအသစ္မွာ အသံုးျပဳရတာ ျမန္ဆန္ျပီး ေကာင္းမြန္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္
အရင္ကလို error မ်ိဳးေတြ အခုဗားရွင္းမွာ မရွိသေလာက္ပါဘဲ တရားဝင္ဗားရွင္းသံုးခ်င္သူမ်ား Facebook နွင့္ Messenger ကို ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္
Facebook ႏွင့္ Messenger ဗားရွင္းအသစ္ကို