ဖုန္းလာရင္ အသံေရာ Flash မီးကိုဘာ တစ္ဖ်က္ဖ်က္လင္းေနမည့္ ေဆာ့၀ဲလ္


ဖုန္းလာပါက Ringtone အသံေရာ ဖုန္းရဲ႕ မီးေတြကိုေရာ  ထူးျခားစြာ လင္းထိန္ျပီး မီးတဖ်က္ဖ်က္လင္းေနတာေတြ႕ရမည့္ ေဆာ့၀ဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းက ေဆာ့၀ဲထဲ၀င္ျပီး ျပန္ထြက္ေပးလိုက္ရင္ရပါျပီ။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။


အင္တာနတ္ သံုးသူတိုင္း ေဆာင္ထားရမယ့္ တယ္လီေနာ ၊ ေအာ္ရီဒူး ၊ MPT အင္တာနတ္စမတ္မ်ိဳးစံု တစ္ေနရာထဲမွာ တိုက္ရိုတ္စမတ္နိုင္တ့ဲ MMIP ေဆာ့၀ဲကို ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။