ျမန္မာဘာသာကို နိုင္ငံတကာ က ဘာသာစကားမိ်ဳးစံုျဖင့္ ဘာသာျပန္ၾကည့္နိုင္တ့ဲ Google Translate (ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္း)


ျမန္မာစာကို အဂၤလိပ္လို ျပန္ၾကည့္မယ္.. အဂၤလိပ္စာကို ျမန္မာလိုျပန္ၾကည့္မယ္... 
က့ဲ...နိုင္ငံတကာက ဘာသာစကားေပါင္း (၉၃) မ်ိဳးေလာက္ကို မိမိဖုန္းထဲကေန အလြယ္တကူ ဘာသာျပန္ၾကည့္နိုင္မယ့္ ေဆာ့၀ဲေလးကို ေဆာင္ထားၾကရေအာင္ေနာ္...
အခု Google Translate နဲ ့အသံနဲ ့ေရာ စာရိုတ္ျပီးေတာ့ေရာ ဘာသာျပန္နိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဓတ္ပံုရိုတ္ျပီးေတာ့ပါ ဘာသာျပန္နိိုင္ပါျပီ။
အလြန္ေကာင္းတ့ဲ Application ကို ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

Google Translate ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္းကို...

တယ္လီေနာ ၊ ေအာ္ရီဒူး ၊ MPT အင္တာနတ္စမတ္မ်ိဳးစံုကို တစ္ေနရာထဲမွာ တိုက္ရိုတ္စမတ္နိုင္တ့ဲ MMIP ေဆာ့၀ဲကိုေလးကို ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။