အင္တာနတ္ သံုးသူတိုင္း ေဆာင္ထားရမယ့္ MMIP ေဆာ့၀ဲလ္


တယ္လီေနာ ၊ ေအာ္ရီဒူး ၊ MPT အင္တာနတ္စမတ္မ်ိဳးစံု တစ္ေနရာထဲမွာ တိုက္ရိုတ္စမတ္နိုင္တ့ဲ MMIP ေဆာ့၀ဲကို ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ။


Play Store ၀င္မရသူမ်ား ဒီမွာေဒါင္းယူပါ