မိမိဖုန္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္နိုင္မည့္ အရာမ်ား (၁)ဖုန္းနည္းပညာမ်ားကို ေန ့စဥ္မပ်က္ေလ့လာနိုင္မယ့္ Myanmar Mobile Guide ေဆာ့၀ဲကို ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။