ကိုယ္ Like နွင့္ Comment ေပးတာကို သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ News Feed မွာ သြားမေပၚေအာင္လုပ္နည္း

တခါတေလ Post တစ္ခုကို ကိုယ္ Like ေပးတာတို႔ Comment ေပးတာေတြကို သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ News Feed မွာ သြားေပၚတတ္ပါတယ္ ဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ ပိတ္ထားနိုင္တ့ဲ နည္းေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ေအာက္ကပံုေလးေတြ ျကည့္ျပီး ေလ့လာပါ။

Facebook အေၾကာင္းအစံု အသံုးျပဳနည္းအစံုကို စိတ္ၾကိဳက္ေလ့လာလို့ရမယ့္ Apk