ဖုန္းေျပာရင္ အသံဖမ္းေပးမယ့္ ေဆာ့၀ဲေလး

ဖုန္းေျပာရင္ အသံဖမ္းေပးမယ့္ ေဆာ့၀ဲေလး
ဖုန္းလာတ့ဲအခါ ကုိယ္နဲ ့သူေျပာထားတာေတြကို အလိုလို အသံဖမ္းထားေပးမယ့္ ေဆာ့၀ဲေလးပါ။ တကယ္အဆင္ေျပလို့ တင္ေပးလိုက္တာပါ။