ဗားရွင္းအသစ္ ထြက္ရွိလာျပီျဖစ္တ့ဲ Facebook ႏွင့္ Messenger

Google Play ကေန အသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Facebook ႏွင့္  
Messenger ကို ဗားရွင္းအသစ္ေတြမွ ႏွစ္သက္သူမ်ား Update ျပဳလုပ္နိုင္ပါျပီ။ 
ဗားရွင္းအသစ္တိုင္းမွာေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တ့ဲ အခ်က္ေလးေတြ ပါ၀င္လာစျမဲပါ။ Play Store မရသူမ်ား တိုက္ရိုတ္ Download Link ေတြ ေပးထားပါတယ္။

Facebook 144.0.0.27.91 APK

Messenger 138.0.0.20.92 APK