ေဖ့ဘုတ္ ႏွင့္ Messenger ကို Offline ျပဳလုပ္နည္း

ေဖ့ဘုတ္ ႏွင့္ Messenger ကို Offline ျပဳလုပ္နည္း
Facebook သံုးသူတိုင္းတြက္ ကိုယ္ Facebook သုံးေနမွန္း အျခားသူၾကည့္ရင္ မသိေအာင္ အစိမ္းေရာင္မီးေလးကို ပိတ္ထားနိုင္ပါတယ္။
ကိုယ္လိုင္းေပၚမွာရွိေနတာ ဘယ္သူမွမျမင္နိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။
မသိေသးသူမ်ားတြက္ ပုံေလေတြနဲ ့ရွင္းျပထားတာ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။