ဗားရွင္းအသစ္ထြက္ရွိလာပီျဖစ္တ့ဲ Viber 7.7.0.21 Apk


Viber သံုးသူေတြအတြက္ Viber ဗားရွင္းအသစ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။
အခုဗားရွင္းအသစ္မွာ အရင္ကဒီဇိုင္းေတြထက္ အရမ္းေျပာင္းလဲလာပါတယ္။
ဗားရွင္းအသစ္တြင္း အုပ္စုလိုက္စကားေျပာတာေတြက
 အရင္ကထက္ပိုမိုျမန္ဆန္လာတာကိုေတြ ့ရမွာျဖစ္ျပီး မက္ေဆ႔မ်ားပို႔ရာတြင္
 ပိုမိုျမန္ဆန္သြက္လက္လာကာ ခ်စ္စရာ Sticker မ်ားစြာလည္းပါဝင္လာပါသည္။
Video Call ေခၚဆိုရာတြင္ အထူးေကာင္းမြန္လာျပီ ႀကည့္လင္ပ်က္သားသည့္ ရုပ္ပံုနွင့္ အသံ ကို ေျပာဆိုနိုင္ျပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Viber မွအသစ္ထည့္သြင္းေပးလိုက္တ့ဲ ဖက္ရွင္းေတြကိုလည္းအသံုးျပဳနိုင္ျပီျဖစ္သည္။

Viber ဗားရွင္းအသစ္အား ဒီမွာေဒါင္းပါ