အသံုး၀င္ ေဆာ့၀ဲမ်ားစုစည္းမူ

ေရႊျမန္မာတို့အတြက္ အသံုး၀င္ ေဆာ့၀ဲမ်ားကို စုစည္းျပီး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
တကယ္အသံုး၀င္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲေလးေတြမို ့ေဆာင္ထားၾကေနာ္ သူငယ္ခ်င္းတို ့...


၁။ Facebook အသံုးျပဳနည္းမ်ား ေဆာ့၀ဲ 
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2iCvg7p

၂။ Viber အသံုးျပဳနည္းမ်ား ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2xn6x0d

3။ Gmail အသံုးျပဳနည္းမ်ား ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2zbFQJM

၄။ ဖုန္းေဆးနည္း Lock ျဖဳတ္နည္း ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2A2BBBq

၅။ ဖုန္းအင္တာနက္စမတ္ရန္ MMIP ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2jNo7Wi

၆။ Myanmar Mobile Guide ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2jNo7Wi

၇။ Myanmar Font Root ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2Amld1Y

၈။ ဘာသာျပန္ ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2mVvkVA

၉။ ခ်စ္သူဆီလာတ့ဲ ဖုန္း ကိုယ့္ဆီး၀င္လာေစမယ့္ ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2yH0bWO

၁၀။ Facebook ဗီဒီယိုေဒါင္းယူနိုင္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2zxvEMa

၁၁။ ဖုန္းအတုအစစ္ စစ္ေဆးရန္ ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2goXOQN

၁၂။ ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္ ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2hKLIm8

၁၃။ အေကာင့္လုပ္နည္းမ်ိဳးစံု ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2izOETq

၁၄။ အေကာင့္ဖ်က္နည္းမ်ိဳးစံု ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2zThEx9

၁၆။ Mail ဖြင့္နည္းအစံု ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2woWVyP

၁၇။ Facebook သံုးသူတိုင္းတြက္ Friend 4U ေဆာ့၀ဲ
ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2iH3APD

အသံုး၀င္လွတ့ဲ ေဆာ့၀ဲေတြမို ့တစ္ခုခ်င္း စမ္းသံုးၾကည့္လို ့ရပါျပီ။
အသံုးလိုရင္ Share သြားနိုင္ပါတယ္။