မိမိဖုန္းကေန တျခားဖုန္း ကြန္ပ်ဳတာေတြကို Wifi Hotspot ျပန္လႊင့္နည္း

ကိုယ့္ဖုန္းက အင္တာနက္ကို အျခားဖုန္းကို Wifi ျပန္လႊင့္ေပးခ်င္သူမ်ား ေလ့လာျကည့္ပါ။
အသံုးဝင္းတ့ဲ နည္းလမ္းေလး တစ္ခုပါ အေသးစိတ္ကို ပံုေလးေတြ ႀကည့္ျပီး ေလ့လာပါ။

အသံုးလိုရင္ Share သြားပါ...
#ခြား_နည္းပညာ