ေဖ့ဘုတ္ Password ေမ့သြားတ့ဲသူေတြအတြက္ ျပန္ယူနည္း

Facebook Password ေမ့သြားရင္ ျပန္လိုျပန္ယူရမလဲ ဆိုတာ အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။
ေတာင္းဆိုထားသူေတြေရာ Password ေမ့သြားလို႔ ျပန္မယူတတ္ေသးတ့ဲွ သူေတြအတြက္ပါ ဗဟုတုသ ျဖစ္ေစမွာပါ။
ေအာက္မွာ တစ္ပံုးျခင္းႀကည့္ျပီး ေလ့လာနိုငိပါျပီ။

Share လုပ္ျပီး မ်ွေဝနိုင္ပါတယ္။
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္